Особливості організації змішаного навчання в початкові школі в умовах воєнного стану (методичні рекомендації)

Через повномасштабну війну в Україні доступними формами навчання у більшості закладів загальної середньої освіти стали дистанційна та змішана. Унаслідок чого, у сучасних реаліях, перед освітянами постали такі завдання, які можна розв’язати лише за умови зміни процедури взаємодії учасників освітнього процесу; швидкої адаптації до нових умов сприйняття інформації учнями; вивчення та упровадження кращих освітніх досвідів і застосовування на практиці нових ідей дистанційного навчання; упровадження в практику сучасних технологій змішаного навчання та виховання.

Згідно з Законом України «Про освіту» [3], серед професійних компетентностей педагогічних працівників є практичні вміння застосування сучасних методів і технологій навчання. Адже для забезпечення якісного навчання, із урахуванням сучасних вимог і викликів, необхідний пошук учителями нових технологічних рішень.

Упровадження змішаного навчання в початкових класах під час воєнного стану має свої особливості. Із 24 лютого 2022 року, після початку широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ, питання безпеки стали першочерговими, адже кожної хвилини може початися повітряна тривога чи артобстріл.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/) [10], навчання в початкових класах у 2022-2023 навчальному році здійснюється залежно від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022-2023 навчального року» (http://surl.li/cqbnr) [8], освітній процес у закладах загальної середньої освіти може реалізуватися у змішаному (очно-дистанційному) форматі, але з обов’язковим гарантуванням безпечних умов навчання для всіх учасників, у разі наявності безпосередньої небезпеки, зокрема, продовження воєнних (бойових) дій, можливих артилерійських обстрілів, загрози ракетно-бомбових ударів.

Акцентуємо увагу, що необхідною умовою організації освітнього процесу в форматі змішаного навчання в початкових класах в умовах воєнного стану є дотримання сигналів оповіщення, зокрема, «Повітряна тривога», «Загроза артобстрілів» та послідовність безпекових дій. Учасники освітнього процесу під час навчання в очному форматі, у разі включення сигналу оповіщення, повинні організовано прослідувати з учителем до споруд цивільного захисту та  перебувати в них до скасування сигналу; у разі відбою сигналу, – повернутись до приміщення закладу освіти та продовжити заняття відповідно розкладу з урахуванням необхідного корегування. У цей час, учні, що займалися дистанційно в синхронному режимі змішаного навчання мають негайно направитися в найближчі укриття (обговорені та визначені батьками заздалегідь), підтримуючи зв’язок із ними в телефонному режимі, та перебувати там до сигналу «Відбій повітряної тривоги!». Після чого продовжити навчання. Якщо повітряна тривога довготривала – навчання для цих дітей продовжується в асинхронному режимі за матеріалами, попередньо розміщеними вчителем на платформі, де працює клас (заклад освіти).

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 № 1/9530-22 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», організація освітнього процесу може здійснюватись в очному та дистанційному режимах, або за змішаною формою, що поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання можливе, зокрема, для різного виду занять (практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, лекційні – у дистанційному), або для різних груп одного класу (частина учнів класу навчаються очно, інша – дистанційно в асинхронному режимі, із можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в синхронному режимі). При цьому, для учнів визначається черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти [4].

Уперше, термінологію «змішане навчання» («blended learning») почали вживати наприкінці 1990-х рр., іноді перекладаючи її як «комбіноване» або «гібридне» навчання, що пов’язано з особливостями перекладу з англійської мови слова «blend»  – «змішувати», «комбінувати», «сполучати»  тощо.

Основними аспектами для ефективного впровадження змішаного навчання визначаються такі: створення якісно нового інформаційного освітнього середовища, що сприятиме розвитку особистості учня, його творчої складової; трансформація та адаптація педагогічних технологій і форм навчання до нової інформаційної взаємодії між учителем та учнем; зміна навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та постійний моніторинг темпу розвитку, формування інформаційної компетентності учнів [1].

На сьогоднішній день, існує велика кількість визначень поняття «змішане навчання». Так, В. Кухаренко, С. Березенська, К. Бугайчук та ін., аналізуючи роботи різних авторів, наголошують, що змішане навчання це: поєднання елементів традиційного навчання й онлайн курсів; комбінація педагогічних теорій і технологій; навчальна методологія, викладання та підхід, який поєднує в собі традиційні методи в класі з комп’ютерною діяльністю для навчання; результат інтегрування онлайн курсів із традиційним навчанням; комбінація різних технологій в єдиний інтегрований навчальний підхід; навчальна програма, що містить суміш очного та електронного навчання [6].

Ю. Тріус у своїй роботі представляє змішане навчання, як цілеспрямований процес здобування знань, набуття умінь, навиків, засвоєння способів пізнавальної діяльності суб’єктом навчання та розвитку його творчих здібностей на основі комплексного та систематичного використання традиційних і інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання за принципом взаємного доповнення, із метою підвищення якості освіти [12].

Змішане навчання, на думку Г. Ткачук, – це цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь, навиків і способів пізнавальної діяльності учня, заснований на поєднанні технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного  навчання [11].

За змішаного навчання, частина пізнавальної діяльності учнів відбувається на уроці під безпосереднім керівництвом учителя, а друга – у самостійній роботі з електронними ресурсами індивідуально або в групах.

Зазначаємо, що під час змішаного навчання в початкових класах, об’єднання інструментів очного та дистанційного навчання має відбуватися у тих пропорціях, які найкраще підходять до конкретної ситуації.

Отже, змішане навчання – методика, за якою учні засвоюють частину освітнього матеріалу онлайн, а частину – офлайн у класі. Діти мають отримати цілісний навчальний досвід із використанням сучасних інтерактивних технологій.

Змішане навчання має свої переваги, особливо в умовах воєнного стану:

–  отримання досвіду командної праці в дітей, під керівництвом учителів;

–  часова гнучкість під час освітнього процесу;

–  в учнів розвивається самостійність при здобутті освіти, можливість саморозвитку;

–  засвоєння цифрових навиків під час навчання як учителями, так і учнями;

–  навчання стає більш індивідуальним для кожного учня;

 • можливість охоплення більшої кількості учасників навчання з отриманням зворотного зв’язку.

Залежно від варіантів співвідношення традиційної форми навчання з інформаційно-комунікаційною та ступенем самостійності учнів при засвоєнні навчального матеріалу (самостійне опрацювання) існують різні моделі змішаного навчання. Для початкової школи найбільш доцільними є такі: «обличчя до обличчя», ротаційна модель із онлайн-станціями, «перевернутий клас» [13].

«Обличчя до обличчя» – значна частина навчального матеріалу вивчається при очній (безпосередній) взаємодії з учителем, а дистанційне навчання може використовуватися як додатково, так і одночасно з очною формою.

Ротаційна модель із онлайн-станціями – зміна робочих зон. Для організації освітньої діяльності за цією моделлю властиве об’єднання учнів класу у декілька груп по зонах (оптимально – не більше чотирьох): зона роботи онлайн (індивідуальна робота з цифровими освітніми ресурсами з метою запам’ятовування інформації чи формування стійких навиків виконання дій за інструкцією вчителя, наприклад, робота на онлайн-тренажерах, перегляд відеоматеріалу/презентації, робота з електронним підручником, ігри та вікторини, кросворди, класифікація за групами тощо); зона роботи з учителем (обговорення найбільш складних аспектів навчального змісту, відпрацювання та вирішення складних завдань тощо); зона проєктної роботи (групова робота за інструкцією вчителя, наприклад, виконання завдання за маршрутним листом і заповнення ментальних карт). Простір навчального кабінету спеціально організовується вчителем. Під час уроку кожна група проходить усі зони. Зазвичай, група з високим рівнем підготовки та мотивації має розпочинати з групової роботи.

«Перевернутий клас» («перевернуте навчання») – така педагогічна технологія, у якій основні складові уроку (пояснення та домашнє завдання) змінюються місцями. Для цієї моделі організації освітньої діяльності властиве виконання репродуктивної навчальної діяльності вдома, а робота у класі присвячується обговоренню вивченого, різним видам діяльності, організації індивідуальної та групової форм роботи.

Під час застосування моделі «перевернутий клас» відбувається не лише зміна порядку засвоєння нового навчального матеріалу, а й використання іншого змісту, інших педагогічних методів та засобів. Учитель має добирати та самостійно розробляти навчальний контент, перевірочні форми тощо, щоб організувати онлайн-середовище.

Особливістю змішаного навчання є: урахування освітніх потреб, індивідуальний освітній маршрут кожної дитини, зміна ролі педагога: від вертикального домінування до горизонтальної взаємодії та модерації, збільшення впливу не зовнішньої оцінки, а самооцінки та взаємооцінювання [2].

Звертаємо увагу, що дидактична складова змішаного навчання в початкових класах має бути продумана, – від мети уроку до результату: проведений аналіз компетентностей, які мають бути сформовані в учнів; акцентовано, які наскрізні лінії є найбільш актуальними для певного віку молодших школярів; чітко сформульовані завдання певних процесів навчання; реалізовано варіативність форм, методів, технологій навчання, адаптованих під даний формат (особливо актуальним є розвиток групової (парної) взаємодії учнів); застосовані деякі трансформації змісту відповідно до можливостей дітей; підготовлений інформаційний матеріал; проведено адаптацію роботи з підручником до інтерактивної частини матеріалу, контроль етапів навчання; застосовано різні варіанти оцінювання навчальних досягнень (ігрові форми, тестування тощо).

Упровадження змішаного навчання має забезпечити оптимальне функціонування процесу управління діяльністю учнів зі сторони вчителя; бути побудованим на оптимальному поєднанні компонентів процесу навчання та сприяти підвищенню його результативності та ефективності навчальної роботи учнів під керівництвом учителя  [5].

Організацію змішаного навчання у початкових класах доцільно здійснювати відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n281) [9]; із дотриманням вимог санітарних правил і норм (щодо використання комп’ютерної техніки для різних вікових груп учнів, формування розкладу навчальних занять; рухової активності (фізкультхвилинок, руханок), вправ для очей; тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).

В умовах воєнного стану безперервна тривалість навчальних занять під час організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;

3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин.

При використанні технічних засобів навчання, безперервна тривалість навчальної діяльності упродовж уроку має бути: для учнів 1 класів – не більше  10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин, із постійним чергуванням видів діяльності.

Учителі початкових класів, під час організації змішаного навчання, мають виважено обирати електронні освітні ресурси, ураховуючи їх дидактичну доцільність, фактологічну коректність змісту, відповідність навчальній програмі. Вибір цифрової платформи, для використання в освітньому процесі та створенні комунікативного простору з учнями, педагог здійснює самостійно, із урахуванням рекомендацій адміністрації закладу загальної середньої освіти та технічних можливостей школярів. Організовуючи дистанційне навчання, пропонуємо скористатися методичними рекомендаціями, схваленими листом Міністерства освіти та науки України від 18.06.2020 № 22.1/12-Г-372  «Організація дистанційного навчання в школі» (http://surl.li/gmphh) [7].

Змішаному навчанню в початкових класах властиві:

 • індивідуалізація – урахування пізнавальних потреб та інтересів кожного учня за рахунок використання цифрових ресурсів (відбувається можливість вибору індивідуального графіку, зручного темпу навчання, часових меж тощо);
 • диференціація освітнього процесу з урахуванням особливостей кожного учня;
 • дослідно-орієнтований характер навчання – надання дітям можливості переходити до вивчення нової теми лише після якісного засвоєння попередньої та вироблення певних умінь і навиків;
 • високий рівень самостійності та самоконтролю школярів – усвідомлення ними необхідності встановлення вимог до себе під час освітнього процесу з метою досягнення високого рівня успішності, самостійного здійснення контролю над оволодінням уміннями та навиками;
 • створення умов для розвитку навиків творчої та пошукової діяльності;
 • зміна методів навчання – переважають ті, які дають змогу ефективно використовувати інформаційні технології, розвивати навики взаємодії, співпраці, само- та взаємного навчання;
 • функціонування учителя в новій для себе ролі – від єдиного джерела інформації до тьютора, організатора, партнера, помічника [13].

Водночас, попри очевидні переваги, змішане навчання в початкових класах має низку суттєвих недоліків:

 • зменшення особистісної взаємодії між учителем та учнями, учнів поміж собою;
 • максимальна участь батьків в освітньому процесі;
 • висока ймовірність зниження мотивації навчання учнів за рахунок низької самодисципліни та відсутності зовнішнього контролю, що може стати причиною зниження рівня оволодіння базовим змістом освіти;
 • технічні труднощі учнів у разі відсутності доступу до цифрових ресурсів;
 • недостатня цифрова компетентність молодших школярів;
 • недостатній рівень володіння учнями комп’ютерними технологіями;
 • збільшення навантаження на очі, погіршення постави за рахунок тривалого перебування за комп’ютером.

Для ефективного упровадження змішаної форми навчання у початковій школі, молодші школярі мають володіти певними навиками та мати сформовані особистісні якості, серед яких надзвичайно важливу роль посідають самостійність, здатність планувати, організовувати власну діяльність, здійснювати її контроль і оцінювання, приймати цілі навчальної діяльності та  слідувати їм, взаємодіяти з учителем та однолітками у процесі навчання. Ці якості в учнів початкових класів лише формуються, тому виникає певна суперечність між завданням навчатися дистанційно та пізнавальними можливостями дитини, рівнем сформованості самостійності. Для практичної реалізації змішаного навчання у початковій школі вчителям доцільно:

 • використовувати протягом тривалого часу одну платформу (наприклад: Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/start), Google Classroom (https://classroom.google.com), Class Dojo (https://www.classdojo.com/), GIOS (https://gioschool.com/), MiйКлас (https://miyklas.com.ua/info/uciteliam), Edmodo (https://new.edmodo.com) тощо) для освітньої діяльності з учнями в режимі онлайн, не змінюючи її;
 • не використовувати декілька однотипних онлайн-ресурсів для навчання в одному й тому ж класі (наприклад: сервіси для проведення онлайн-зустрічей і відеоконференцій із функцією чатів та онлайн взаємодії – Google Meet (https://www.meet.google.com/), Zoom  (https://zoom.us/download), Skype  https://education.skype.com/); віртуальні дошки – Padlet (https://padlet.com/), Jamboard (https://jamboard.google.com/), Trello (https://trello.com/uk), MindMeister (https://www.mindmeister.com/), Mindomo (https://www.mindomo.com/) тощо);
 • надавати чіткі інструкції та пам’ятки з алгоритмом виконання завдань;
 • скорочувати обсяг завдань, які діти мають виконати самостійно без допомоги дорослих;
 • попередньо розміщувати на платформі, де працює клас (заклад освіти) матеріали для самостійного опрацювання учнями, повідомлення або відеозапис із оголошенням теми уроку, згідно з календарно-тематичним плануванням; настанови щодо самостійного опрацювання навчального матеріалу з указаними сторінками підручника; презентацію(-ї) до уроку; вправи, завдання (із поясненням їх виконання); відеоматеріали (із фрагментами уроку, навчальними матеріалами тощо); посилання на інтерактивні електронні ресурси, домашнє завдання) тощо;
 • пропонувати учням, окрім користування паперовими підручниками, використовувати їх електронні варіанти, завантаживши заздалегідь,  або надавши посилання на електронні варіанти, які розміщені на українському сервері (https://ua.mozaweb.com/) або на сайті Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/);
 • дотримуватися таймінгу під час проведення уроків;
 • викладати у відкритий доступ розклад онлайн- та офлайн-уроків заздалегідь за допомогою онлайн-сервісів (Google Календар, Google Таблиці тощо) із метою поінформованості учнів та їхніх батьків про час занять та терміни здачі виконаних завдань;
 • добирати та розробляти  навчальний цифровий контент  відповідно до вікових та індивідуально-типологічних особливостей учнів;
 • ознайомлювати батьків із особливостями змішаної форми навчання та залучати їх до активної взаємодії в трикутнику «учитель-учень-батьки»;
 • підвищувати власну професійну кваліфікацію та набувати нових компетентностей у використанні цифрових інструментів у освітньому процесі.

Рекомендуємо вчителям початкових класів, під час підготовки до уроків за змішаною формою навчання скористатися:

 • навчально-методичними матеріалами, іграми, вправами, завданнями, тестами, розташованими на освітніх інтернет-платформах: «На урок» (https://naurok.com.ua/); «Освіторія» (https://osvitoria.media/); Всеукраїнська школа онлайн (https://lms.e-school.net.ua/); Всеукраїнські електронні застосунки від Міністерства освіти і науки України (https://cutt.ly/9N4Um7g); «Уміти» (https://umity.in.ua/courses/?search=labor); Learning (https://learning.ua/), НУШ (http://nus.inf.ua), «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua);
 • безкоштовним інтерактивним мобільним застосунком «Вивчаю – не чекаю» для вивчення математики у 1-4 класах, який містить освітні відеоуроки, елементи мікронавчання, навчальні інтерактивні міні ігри та доступний для завантаження на iOS та Android (https://primary.org.ua);
 • трансляцією відеоуроків для учнів 1-4 класів платформи «Всеукраїнська школа онлайн» на YouTube каналі Міністерства освіти і науки України за списками відтворення: 1 клас (https://cutt.ly/0MoGg4b); 2 клас (https://cutt.ly/qMoGEyO); 3 клас (https://cutt.ly/WMoGSEZ); 4 клас (https://cutt.ly/SMoGCpg).

Із метою організації змішаного навчання в початкових класах пропонуємо учителям інтернет-ресурси, сервіси які можуть бути використані на різних етапах підготовки та проведення  уроків:

Для організації змішаного навчання у початкових класах, із посиленням заходів безпеки життєдіяльності та цивільного захисту всіх учасників освітнього процесу,  рекомендуємо вчителям:

 • опрацювати документи: Постанову Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/), лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у                    2022-2023 навчальному році» (http://surl.li/ctpmh), лист Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022-2023 навчального року» (http://surl.li/cqbnr);
 • розробити інструктивні пам’ятки послідовності безпекових дій учнів під час сигналів «Повітряна тривога», «Загроза артобстрілів», ознайомити з ними дітей і батьків, розмістити на платформі, де працює клас;
 • відпрацювати з дітьми алгоритм дій під час сигналів «Повітряна тривога», «Загроза артобстрілів»;
 • попередньо розміщувати на платформі, де працює клас (заклад освіти) матеріали для самостійного опрацювання учнями.

Акцентуємо увагу, що внаслідок тривалих воєнних дій значна частина учасників освітнього процесу (учні початкових класів є найбільш вразливою категорією) потребує та потребуватиме в майбутньому психологічної підтримки та допомоги. Із метою саморегулювання психоемоційних станів у дітей, запобіганню виникнення тривожності та панічних атак у школярів, учителям, під час підготовки до проведення уроків у початкових класах у змішаному форматі в умовах воєнного стану, рекомендуємо опрацювати та використовувати:

 • лист Міністерства освіти і науки України від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» (https://cutt.ly/dFpL5j1);
 • лист Міністерства освіти і науки України від 13.05.2022 № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»  (http://surl.li/cccze);
 • матеріали, розміщені на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (https://cutt.ly/UFpACXA);
 • матеріали проєкту психологічної підтримки «Поруч» (https://poruch.me/);
 • порадник «Ігри для радісних уроків. 5 активностей» (http://surl.li/gpkdd);
 • порадник для вчителів «Активності для учнів та учениць у бомбосховищах шкіл» (http://surl.li/gpkdx).

Використання змішаного навчання суттєво впливає на якість навчання учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, адже особливості організації такого формату освітньої взаємодії дають можливість реалізувати диференційний підхід; персоналізувати навчання; організувати самостійну та командну роботи молодших школярів; створити умови доступності до навчальних матеріалів; діагностувати якість знань за допомогою комп’ютерних технологій; використовувати WEB-орієнтовані, хмарні та інформаційно-комунікаційні технології.

Використана література

 1. Болюбаш Н. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/ITZN/em13/ content/09bnmetv.htm
 2. Дистанційне та змішане навчання в школі: путівник / упоряд.                    І. Воротникова. Київ: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 48 с.
 3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 
 4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. URL: http://surl.li/ctldl
 5. Кузьменко О. Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу в школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  2017. № 3. С. 140–147.
 6. Кухаренко В., Березенська С., Бугайчук К. Теорія та практика змішаного навчання: Монографія. Харків: Міськдрук НТУ ХПІ, 2016. 284 с. URL: http://surl.li/glkki
 7. Лист Міністерства освіти та науки України від 18.06.2020                          № 22.1/12-Г-372 «Організація дистанційного навчання в школі». URL: http://surl.li/gmphh
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022-2023 навчального року». URL:  http://surl.li/cqbnr
 9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти». URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n281
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
 11. Ткачук Г. Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання. Київ, 2019. 42 c.
 12. Тріус Ю. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Theory and methods of e-learning. 2012. № 3. C. 299–308.
 13. Шелестова Л. Змішане навчання у початковій школі: методичні рекомендації.  Київ: «Фенікс», 2021.  48 с.

Методист з початкової освіти навчально-методичноговідділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО                               О.В. Курган

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *