Правила прийому до закладу

Відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831 , для зарахування майбутніх учнів до загальноосвітнього навчального закладу батьки подають такі документи:

 1. Заява про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, подана особисто.
 2. Копія свідоцтва про народження дитини.
 3. Довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
 4. Карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень).
 5. Довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 6. Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
 7. Висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності).
 8. Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності).
 9. Оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 10. Висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 11. Рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».