Правила прийому до комунального закладу Сумської обласної ради – Штепівський навчально-реабілітаційний центр

Зарахування до Центру, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування учнів (вихованців) здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. (Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти” від 01.08.2018 р. №831).

Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.

Зарахування до Центру здійснюється на підставі наказу директора Центру, що видається згідно поданої заяви одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
  • оригінал відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
  • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
  • висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку); рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених Статутом Центру.

До 1 класу Центру зараховуються, як правило, діти, не молодші шести років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі, з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров`я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *